Quy định và hình thức thanh toán

Quy định và hình thức thanh toán

- Thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản theo thỏa thuận giữa bên mua và bên bán .Quy trình thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.
Scroll